Vrienden van Amphia - Project

Voor oudere of juist jonge patiënten kan het fijn zijn als een dierbare of mantelzorger op de kamer kan blijven slapen. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel, zorgt ervoor dat patiënten meer op hun gemak zijn en helpt om een eenzaam gevoel tegen te gaan. Met dit project zamelen we geld in voor logeerfaciliteiten op de kinderafdeling en gezinssuites en maken we het mogelijk dat dierbaren en mantelzorgers dag en nacht dichtbij hun zieke familielid kan zijn.

STEUN DIT PROJECT