Voor de realisatie van het nieuwe Amphia, zetten wij ons in om de noodzakelijke aanvullende financiering bijeen te brengen. Diverse partners, particulieren, bedrijven en fondsen dragen reeds bij aan onze nieuwbouw. Zo worden er veel initiatieven en events georganiseerd om geld op te halen.

Wij maken graag een afspraak met u om te bespreken hoe u betrokken kunt raken als organisator van een event of actie. In een persoonlijk gesprek lichten wij onze wensen en projecten graag toe en verkennen we de mogelijkheden voor uw onmisbare bijdrage. Voor een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Drs. G. N. W. J. (Giel) Baaij
Programmamanager
Fondsenwerving en Sponsoring Nieuw Amphia

Molengracht 21, 4818 CK Breda
Postbus 90158, 4800 RK Breda
06 21 27 33 52
gbaaij@amphia.nl

STEENTJE BIJDRAGEN