Steentje bijdragen

 Je privacy is gewaarborgd. Lees meer …

Met uw bijdrage draagt u een steentje bij aan het realiseren van projecten die het welzijn van onze patiënten bevorderen.

Rechtstreeks ondersteunt u hiermee de patiënten, hun familie en bezoekers.

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25.00